Vídeos

 

Des de 1998 m’estic dedicant per complet a aquesta professió. He realitzat treballs audiovisuals de tot tipus: vídeos industrials, d’esdeveniments socials, documentals, videoclips musicals, curtmetratges, espots publicitaris, programes de televisió…

 

Desde 1998 me estoy dedicando por completo a esta profesión. He realizado trabajos audiovisuales de todo tipo: videos industriales, eventos sociales, documentales, videoclips musicales, cortometrajes, spots publicitarios, programas de televisión…

 

Alguns dels meus treballs / Algunos de mis trabajos

 

Més vídeos a / Más videos en:  VÍMEO