Bodes / Bodas

Però és en els vídeos de bodes on més he treballat i prosperat durant tots aquests anys. Amb la meva càmera he tingut el plaer d’immortalitzar el dia més important de més de 400 parelles. M’agrada captar l’essència i els sentiments d’aquella jornada perquè els nuvis es reconeguin, recordin i s’emocionin cada cop que visionin les imatges.

M’inclino per un tipus de reportatge natural, fresc, espontani, de tipus documental, captant moments i detalls que defineixen el vostre dia i personalitat.

 

Pero es en los vídeos de bodas donde más he trabajado y prosperado durante todos estos años. Con mi cámara he tenido el placer de inmortalizar el día más importante de más de 400 parejas. Me gusta captar la esencia y los sentimientos de aquella jornada porque los novios se reconozcan, recuerden y se emocionen cada vez que visionen las imágenes.

Me inclino por un tipo de reportaje natural, fresco, espontáneo, de tipo documental, captando momentos y detalles que definan vuestro día y personalidad.

 

 

   

 

PREUS 2018-19

 

PRECIOS 2018-19

 

(Els preus no inclouen IVA / Los precios no incluyen iVA)

Per a facilitar la feina a les parelles hem creat un pack foto/vídeo conjuntament amb el fotògraf Albert Bardina.

Para facilitar el trabajo a las parejas hemos creado un pack foto/video conjuntamente con el fotógrafo Albert Bardina.

(Els preus no inclouen IVA / Los precios no incluyen iVA)

 

Vídeo de mostra / Video de muestra

Més vídeos a / Más videos en:  VÍMEO

 

 

CONTACTA AMB MI / CONTACTA CONMIGO

La millor manera de conèixer-nos i saber el tipus de vídeo que desitgeu és tot fent un cafè. Quedarem, connectarem i intercanviarem impressions. Segur que junts podrem aconseguir el reportatge ideal per la vostra boda.


La mejor manera de conocernos y saber el tipo de vídeo que deseáis es tomando un café. Quedaremos, conectaremos e intercambiaremos impresiones. Seguro que juntos podremos conseguir el reportaje ideal para vuestra boda.